De kenmerken van het bedrijf

Ondersteunende diensten voor de branche podiumtechniek

Een selectie uit representatieve opdrachten

Input voor de routeplanner

Verwijzingen naar interessante webpagina's

Advies over boeken voor leidinggevenden in de branche podiumtechniek

Nuttige documenten voor uw organistaie. Maar ook onze tarievenlijst en de knipselservice treft u op deze pagina aan.

Een alfabetisch overzicht van de onderwerpen op deze webpagina. Met zoekfunctie.

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Voor elke opdracht ontvangt u een uitgebreide opdrachtomschrijving. Hierin staan zowel de algemene als de specifieke randvoorwaarden van uw project genoemd.

OmTT aanvaardt bij opdrachten die uitgaan van een vooraf te bepalen resultaat ook betaling op basis van 'no-cure-no-pay'. Indien het gewenste resultaat niet wordt gehaald betaalt de opdrachtgever alleen de werkelijk gemaakte kosten plus de onkosten. De specifieke afspraken worden altijd in overleg met u opgesteld.

Komt u er niet uit? Kunnen we u met onze kennis van zaken op het goede spoor zetten? Schroom dan niet om ons te benaderen voor het geven van een vrijblijvend advies. Bel of mail gerust even.


Op al onze aanbiedingen, diensten en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier voor inzage in het document.
Colofon